Menu

วิธีการดูแลรักษา ชุดโต๊ะอาหาร

วิธีการดูแลรักษา ชุดโต๊ะอาหาร

ข้อควรระวัง และ การใช้งานชุดโต๊ะอาหาร

วิธีการดูแลรักษา และการใช้งานที่ถูกต้องของเฟอร์นิเจอร์ประเภท ชุดรับประทานอาหาร 

1. โต๊ะอาหาร หรือโต๊ะกลางที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ธรรมชาติ, หินอ่อนธรรมชาติ จะมีลวดลายที่เกิดขึ้นจริงจาก ธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดลวดลาย และต้องได้รับการดูแลรักษาที่ดี เพื่อให้มีความสวยงามคงทน 

2. ควรใช้ผ้าชุบน้ำพอหมาดมาเช็ดทำความสะอาดเป็นประจำ แล้วตามด้วยผ้าแห้ง เมื่อมีคราบสกปรกให้รีบเช็ดออกทันทีไม่ควรทิ้งไว้เป็นเวลานาน 

3. โต๊ะอาหาร โต๊ะกลางไม้ธรรมชาติ และโต๊ะหินอ่อนธรรมชาติ ไม่ควรได้รับความชื้น หรือถูกน้ำเป็นเวลานาน เพราะความชื้นอาจทำความเสียหายกับวัสดุธรรมชาติ ควรทำความสะอาดให้แห้งเสมอ 

4. ขาโครเมียมของโต๊ะอาหาร โต๊ะกลาง และเก้าอี้ ควรหลีกเลี่ยงความชื้น และการขูดขีดจากของมีคม 

5. การใช้งานเก้าอี้ ควรใช้งานให้ถูกวิธีโดยใช้เพื่อการนั่ง ไม่ควรยืน นั่งบนที่วางแขน หรือกระโดดบนเก้าอี้ 

ข้อควรระวัง 

1. ไม่ควรนำวัสดุร้อนหรือเย็นจัด วางลงบนโต๊ะอาหารโดยไม่มีวัสดุรองรับ จะทำให้โต๊ะอาหารเสียหาย หากเป็นโต๊ะกระจกอาจทำให้แตกร้าวได้ หากเป็นโต๊ะหินอ่อนธรรมชาติ อาจทำให้โพลีเอสเตอร์เคลือบผิวหน้าโต๊ะหลุดร่อนได้ 

2. ไม่ควรปล่อยให้หน้าท็อปโต๊ะอาหาร เปียกชื้นเป็นเวลานาน 

3. หลีกเลี่ยงการวางของหนักบนจุดใดจุดหนึ่งของโต๊ะอาหาร 

4. หลีกเลี่ยงการขูดขีดจากปากกา และของมีคม